Tagged: концентрационен лагер Дахау

5

Концентрационен лагер “Дахау”

Вървим по камениста пътека, все по-навътре и по-навътре сред гора от шумолящи в тихо зелено дървета. Слънцето подскача между тях и лъчите му понякога се забиват в очите ми. Налага се да ги присвивам...