И под облак снежен, тихо пее цъфналият храст…

Това е Веси. Веси обича да плете и затова си е направила тематична брошка. Твърди, че все още е прототип, но аз и сега я намирам за много хубава. Харесвам, когато хората правят каквото правят с вдъхновение и обич.

И за да онагледя как хубаво плете тя, представям ви прекрасната шапка, която ми направи. Аз си избрах модела, а тя ми се върза на акъла и го осъществи 🙂 :

Не е ли страхотна? О, толкова е хубаво, когато всичко е сиво, студено и кишаво, аз да се нося като цъфнал зимен храст 😆 .

Дръж се, Зимо, идвам!

You may also like...